Кревська унія

Проте найбільшу частину українських земель було приєднано до Ли­товського князівства, що утворилося у XIII ст. За князя Гедиміна в першій половині XIV ст. литовці приєднали Берестейщину, а згодом і Пжщину.

1385 р. у замку Крево (нині на території Білорусі) було укладено угоду (Кревська унія) між Польщею і Великим князівством Литовським, яка пе­редбачала об'єднання Литви і Польщі в одну державу внаслідок шлюбу польської королеви Ядвіги і литовського князя Ягайла. На литовських зем­лях запроваджувалося католицтво як державна релігія.

Перемога союзників у Грюнвальдській битві призвела до занепаду Тевтонського ордену. 1466 р. він визнав себе васалом Польщі. Посилення позицій останньої віддзеркалилося в Городельській унії, укладеній 1413 р. між Ягайлом і Вітовтом, за якою • литовські бояри-католики зрівнюва­лися в правах з польською шляхтою, • в Литві запроваджувався поль­ський адміністративний поділ, • зростав вплив католицької церкви, • ли­товські князі мали коритися польському королю.

Польським королем і великим князем литовським у другій половині XV ст. став син Ягайла Казимир. Він ліквідував удільні князівства, що залиши­лися в українських землях. А 1471 р. перетворив Київське князівство на литовську провінцію.

Польська експансія спонукала українських князів Одоєвських, Воро-тинських, Бельських, Олельковичів перейти на бік Москви. Наприкінці XV -у першій чверті XVI ст. Московська держава приєднала до своїх володінь землі Чернігівщини, Сіверщини, Смоленщини. Прагнучи утворити окрему державу з українських, російських, білоруських земель, що перебували під владою феодальної Литви, український магнат князь М.Глинський підняв 1508 р. повстання. Але воно зазнало поразки. Глинський утік до Москви, де згодом був ув'язнений і помер.


Канонизация Александра Невского
В условиях страшных испытаний, обрушившихся на русские земли, Александр Невский сумел найти силы для противостояния западным завоевателям, снискав славу великого русского полководца, а также заложил основы взаимоотношений с Золотой Ордой. Уже в 1280-х годах во Владимире начинается почитание Александра Невского как святого, позднее он б ...

Поход в Индию
Увлеченный идеей достичь «края Азии» и стать владыкой мира, Александр решил предпринять поход в Индию. В конце весны 327 до н.э., выступив из Бактры, он пересек Паропамис и р. Кофен (совр. Кабул). Ему добровольно подчинилось большинство царств на правом берегу Инда, в том числе сильное государство Таксила; их правители сохранили свою вл ...

Тринадцать могил
Тринадцать могил - в 50 км к северу от Пекина расположены 13 гробниц императоров династии Мин. В настоящее время для туристов открыты две усыпальницы: Чанлин и Динлин. В усыпальнице Чанлин погребен император Чэнцзу (Джу Ди). Чанлин - это самая древняя из построенных здесь и самая большая усыпальница. По обе стороны широкой дороги, котор ...