Кревська унія

Проте найбільшу частину українських земель було приєднано до Ли­товського князівства, що утворилося у XIII ст. За князя Гедиміна в першій половині XIV ст. литовці приєднали Берестейщину, а згодом і Пжщину.

1385 р. у замку Крево (нині на території Білорусі) було укладено угоду (Кревська унія) між Польщею і Великим князівством Литовським, яка пе­редбачала об'єднання Литви і Польщі в одну державу внаслідок шлюбу польської королеви Ядвіги і литовського князя Ягайла. На литовських зем­лях запроваджувалося католицтво як державна релігія.

Перемога союзників у Грюнвальдській битві призвела до занепаду Тевтонського ордену. 1466 р. він визнав себе васалом Польщі. Посилення позицій останньої віддзеркалилося в Городельській унії, укладеній 1413 р. між Ягайлом і Вітовтом, за якою • литовські бояри-католики зрівнюва­лися в правах з польською шляхтою, • в Литві запроваджувався поль­ський адміністративний поділ, • зростав вплив католицької церкви, • ли­товські князі мали коритися польському королю.

Польським королем і великим князем литовським у другій половині XV ст. став син Ягайла Казимир. Він ліквідував удільні князівства, що залиши­лися в українських землях. А 1471 р. перетворив Київське князівство на литовську провінцію.

Польська експансія спонукала українських князів Одоєвських, Воро-тинських, Бельських, Олельковичів перейти на бік Москви. Наприкінці XV -у першій чверті XVI ст. Московська держава приєднала до своїх володінь землі Чернігівщини, Сіверщини, Смоленщини. Прагнучи утворити окрему державу з українських, російських, білоруських земель, що перебували під владою феодальної Литви, український магнат князь М.Глинський підняв 1508 р. повстання. Але воно зазнало поразки. Глинський утік до Москви, де згодом був ув'язнений і помер.


Коренной перелом в ходе войны
В июле 1941 г. гитлеровское командование решило продолжать наступление на трех основных направлениях - ленинградском, московском и киевском. Овладев после ожесточенных боев Витебском, Бобруйском и Могилевом, гитлеровская армия в середине июля вышла к Смоленску. Началось смоленское сражение, продолжавшееся 2 месяца. Красная Армия не то ...

Чехословацкая конституция 1920 года как закрепление нового строя
Демократические реформы стали законодательной базой для принятия в восточноевропейских странах конституций. Совместное заявление чешских депутатов парламента, с которым солидаризировались представители других славянских народов, было зачитано 30 мая 1917 г. на первом заседании рейхсрата председателем Чешского союза Франтишеком Станеком ...

Экономическая политика советского государства в период Гражданской войны 1918-1920гг.
Экономическая политика большевиков периода Гражданской войны получила название "военного коммунизма". В партийных документах РКП(б) доминировала идея "непосредственного перехода к социализму без предварительного периода, приспосабливающего старую экономику к экономике социалистической". Продовольственная диктатура, ...